A competencia xeral deste título consiste en desenvolver, implantar, documentar e manter aplicacións informáticas multiplataforma, utilizando tecnoloxías e contornos de desenvolvemento específicos, garantindo o acceso aos datos de xeito seguro e cumprindo os criterios de usabilidade e calidade esixidos nos estándares establecidos.

As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en entidades públicas ou privadas de calquera tamaño, tanto por conta allea como por conta propia, e desempeñan o seu traballo na área de desenvolvemento de aplicacións informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: xestión empresarial e de negocio, relacións con clientes, educación, lecer, dispositivos móbiles e entretemento; aplicacións desenvolvidas e implantadas en contornos de alcance intranet, extranet e Internet; e implantación e adaptación de sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de relacións con clientes.Realidad aumentada para la web

Realidad aumentada para la web

Para los desarrolladores, desarrollar Realidad Aumentada (AR) en la Web, significa evitar todos los esfuerzos y costos de desarrollo de aplicaciones móviles relacionados con las tiendas de aplicaciones (validación, tiempo de publicación). También significa reutilizar tecnologías bien conocidas como Javascript, HTML y CSS, familiares para muchos desarrolladores y posiblemente diseñadores.